VISTO Polska - Biuro - tel. +48 43 307 00 07- e-mail: brenen@brenen.pl

CA006

ACRYCAT FAST

KOD: CA006

Opis

Utwardzacz do lakierów akrylowych i poliuretanowych fast/standard do wyrobów BS01, BS03, BS05, BS09, BGS05, BGS09, BGP14, BP11, BP14, BP16, BP17, BB03, FS02, FS07, FA07, FA09, FA13, FA17

Parametry

Wygląd Ciecz
Kolor Bezbarwny
Zapach Rozpuszczalnika
Temperatura / zakres wrzenia >126C
Temperatura zapłonu 21C
Temperatura samozapłonu 520C
Granice wybuchowości DGW -1,1%, GGW –8,0%
Gęstość w 20C ok. 0,98g/cm3
Prężność par w 50C 4,2 kPa
Gęstość par (względem powietrza) >1
Rozpuszczalność w wodzie Nie mieszający się
<< wróć do listy
Back to Top
Translate »