VISTO Polska - Biuro - tel. +48 43 307 00 07- e-mail: brenen@brenen.pl

CE042

EPOCAT FAST
Utwardzacz do podkładu epoksydowego FE42 i FE43

KOD: CE042

Opis

Utwardzacz do lakierów i podkładów epoksydowych.

Parametry

Wygląd Ciecz
Kolor Bezbarwny
Zapach Rozpuszczalnika
Temperatura / zakres wrzenia >126C
Temperatura zapłonu 21C
Temperatura samozapłonu 520C
Granice wybuchowości DGW -1,1%, GGW –8,0%
Gęstość w 20C ok. 0,90g/cm3
Prężność par w 50C 4,2 kPa
Gęstość par (względem powietrza) >1
Rozpuszczalność w wodzie Nie mieszający się
<< wróć do listy
Back to Top
Translate »