VISTO Polska - Biuro - tel. +48 43 307 00 07- e-mail: brenen@brenen.pl

UTWARDZACZE

do lakierów

Utwardzacze do poliuretanów i akryli (CA), utwardzacze do epoksydu (CE) – Stosowane na potrzeby aplikacyjne do lakierów, gruntoemali oraz do podkładów dowolnego typu. Zachowanie odpowiedniej proporcji, daje gwarancję uzyskania mieszaniny produktu wysokiej jakości. Przyspieszony system utwardzania w produktach typu FAST zapewnia doskonałą jakość mieszanki nawet w przypadku trudnych warunków atmosferycznych.

CA006
CA006

ACRYCAT FAST

CA007
CA007

ACRYCAT STANDARD

CA014
CA014

ACRYCAT FAST

CA015
CA015

ACRYCAT STANDARD

CA024
CA024

ACRYCAT FAST

CA025
CA025

ACRYCAT STANDARD

CA032
CA032

ACRYCAT FAST

CA033
CA033

ACRYCAT STANDARD

CA037
CA037

ACRYCAT FAST

CA038
CA038

ACRYCAT STANDARD

CA042
CA042

ACRYCAT FAST

CA043
CA043

ACRYCAT STANDARD

CA053
CA053

ACRYCAT STANDARD

CA056
CA056

ACRYCAT STANDARD

CA061
CA061

ACRYFILLER HARD HS

CE009
CE009

EPOCAT FAST Utwardzacz do lakierów i podkładów epoksydowych fast do wyrobów FE20, FE21, FE25

CE010
CE010

EPOHARD STANDARD Utwardzacz do lakierów i podkładów epoksydowych standard FE20, FE21, FE25

CE014
CE014

EPOCAT FAST for FE14 Utwardzacz do podkładu epoksydowego FE14

CE019
CE019

EPOCAT FAST for FE30 Utwardzacz do podkładu epoksydowego FE23, FE30

CE042
CE042

EPOCAT FAST Utwardzacz do podkładu epoksydowego FE42 i FE43

CA081
CA081

ACRYCAT UHS STANDARD

CW02
CW02

WASHCAT Do podkładu przyczepnościowego FW02, FW04

Back to Top
Translate »