VISTO Polska - Biuro - tel. +48 43 307 00 07- e-mail: brenen@brenen.pl

CA061

ACRYFILLER HARD HS

KOD: CA061

Opis

Utwardzacz do lakierów akrylowych i poliuretanowych fast do  wyrobów FA01, FA02, FA03, FA07, FA09, FA13, FA14, FA15

Parametry

Wygląd Ciecz
Kolor Bezbarwny
Zapach Rozpuszczalnika
Temperatura / zakres wrzenia >126C
Temperatura zapłonu 21C
Temperatura samozapłonu 520C
Granice wybuchowości DGW -1,1%, GGW –8,0%
Gęstość w 20C ok. 0,94g/cm3
Prężność par w 50C 4,2 kPa
Gęstość par (względem powietrza) >1
Rozpuszczalność w wodzie Nie mieszający się
<< wróć do listy
Back to Top
Translate »